4o HTTC open track day

4o HTTC open track day

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Athens-Megara circuit

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 95 DB/3000RPM

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΛΑΓΙΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ώρα προσέλευσης -Δήλωση Συμμετοχής : 09:00 – 10:00

Έναρξη 1ου μέρους και 1ου σκέλους : 10:00

Λήξη 1ου μέρους: 13:30

Διάλειμμα : 13:30 – 14:00

Δήλωση συμμετοχής 2ου μέρους : 13:30 – 14:00

Έναρξη 2ου μέρους και 1ου σκέλους : 14:00

Λήξη εκδήλωσης : 17:00

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ολοήμερη συμμετοχή : 60,00 Ευρώ

1ο ή 2ο Μέρος : 40,00 Ευρώ

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%

Ο αριθμός σκελών της ολοήμερης συμμετοχής καθώς και του 1ου ή 2ου μέρους θα διαμορφωθεί αναλόγως του αριθμού συμμετοχών.

Οι συμμετέχοντες ολόκληρης ή της μισής ημέρας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα χρονομέτρησης του αυτοκινητοδρομίου για την ατομική τους χρονομέτρηση, με επιπλέον κόστος 10,00Ευρώ.